:   9aa7eeb al syaayeer
    28-08-1999 08:23 PM                     
3ndeee syaaaraah mrceeds bo3yoooon qawyaah
modeeeel 52 mnooo yt7daaa
tmsheee bdaaz geeeer 3aadeee jaamaat haandaal mafeehaa radio
feehaa daabaah daa'7eelhaa syaaraah
wthlaajh mtkonaah mn arbaa3 '7shbaaat
masheee kraaseeee
kraaseehaa '7shaab
maa sheee skaaan
mnoo ybaa yshtreeeee

    29-08-1999 02:43 AM                   

|

: | |

| |