:   ya naas hathee n9ee7aah
    28-08-1999 09:11 PM                     
bdaaal maa tsoolfooon roo7ooo 9loooo
awaal shay ok

la tnsooo 9laaatkoooom

    28-08-1999 10:27 PM           
aslam 3alykom war7mat allahy wabraktoh

gzaak allah '7eeeer y'7oyah alymaraty

hathy na9yaa7h '3alyh 3ala anfsanaaa

barrk allah fyak

geoan

|

: | |

| |